MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 TARAFLAR

1.1-SATICI

Ünvanı : GÜNEY HEDİYELİK EŞYA BİJUTERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi : Mahmutbey Mah. Istoç 1.Ada 14-16, 34200 Bağcılar/İstanbul

Telefon : 0532 589 33 34

Eposta adresi : info@otantikhome.com.tr

1.2-ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

Eposta adresi :

MADDE 2 KONU

İşbu sözleşmenin konusu, MÜŞTERİ'nin www.otantikhome.com.tr internet sitesinden

elektronik ortamda siparişini yaptığı ve Madde 3.1 de kodu, adı, adedi ve

satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502

sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince

tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMATINA

İLİŞKİN HUSUSLARIN BELİRLENMESİ

 

3.1-ÜRÜNLER

Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri www.otantikhome.com.tr adresinde yer

almaktadır. 

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve

vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak

ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.

3.2-TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Bilgileri :

Ürün sevkiyatlarına ürün GÜNEY HEDİYELİK EŞYA BİJUTERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından tedarik edildikten sonraki en geç 2 iş günü içinde

başlanacaktır. 100 TL üzeri siparişlerde kargo ücretsizdir. 100 TL altı

siparişlerde ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından

ödenecektir. 

 

3.3 GECİKME FAİZİ

Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme

faizi uygulanmaz.

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI, www.otantikhome.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün

temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri

okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini

beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle,

mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya

verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler,

ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve

eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

4.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her

bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet

sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya

gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her

türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim

edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen

niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim

edilmesinden sorumludur.

4.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan

ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve

fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin

imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine

getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi

dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 iş günlük süre içinde toplam bedeli

ALICI’ya iade eder.

4.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik

ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez

veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi

yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın

 

kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya

hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans

kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine

teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek

zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti,

ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu

ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle

yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu

ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin

engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından

birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün

içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı

ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden

sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya

iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem

süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi

bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI

tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına

yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul

etmektedir.

MADDE 5 ÖDEME İADE PROSEDÜRÜ

 MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu

olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti

kararları ile MÜŞTERİ’ye bedel iadesine karar verilen durumlarda, SATICI

tahsil etmiş olduğu tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek

seferde 14 gün içerisinde iade edecektir. Banka tarafından, MÜŞTERİ

ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de yine taksitli olarak aynı

adetteki taksitle MÜŞTERİ kredi kartlarına yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile

kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak

ve MÜŞTERİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri

bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay

daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

 Satın alınmış ürünlerin iadesi durumunda; SATICI tahsil etmiş olduğu

tutarın tamamını tahsilatın yapıldığı kredi kartına tek seferde iade edecektir.

Banka tarafından, MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile aldıysa ödeme iadesini de

yine taksitli olarak aynı adetteki taksitle MÜŞTERİ kredi kartlarına

yapmaktadır. Eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her

ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve MÜŞTERİ iade öncesinde ödemiş

olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş

 

olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından

düşmüş olacaktır.

MÜŞTERİ, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüt eder.

 

MADDE 6 CAYMA HAKKI

ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya

gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) iş

günü içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir

gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını

kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre

sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden

önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde

cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan

masraflar SATICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 iş günlük

süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı

bildirimde bulunulması ve ürünün 5-e madde hükümleri çerçevesinde

kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek

istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun

düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI

kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b) Cayma hakkını kullanırken belirtilen dilekçe,

c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile

birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10

günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri

ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla

yükümlüdür.

e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir

azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın

zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Kişiye özel ölçü ve ürünler SATICI

tarafından iade alınamaz. Hijyen gerektiren küpe vb ürünler SATICI

tarafından iade alınamaz. Cayma hakkı kullanılmak istenen ürünler

kullanılmamış olmalıdır. Bir defaya mahsus paketi açılan teknolojik ürünler

SATICI tarafından iade alınamamaktadır.

f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen

Alışveriş çeki kullanabilme tutarının altına düşülmesi halinde kampanya

kapsamında faydalanılan Alışveriş çeki tutarı iptal edilir.

MADDE 7  YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan

edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın

 

yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Alıcı tarafından

başvurulacak  merciilerdir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını

kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

 

SATICI : GÜNEY HEDİYELİK EŞYA BİJUTERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ALICI :

TARİH :